Service

Hvis du benytter dig af el- og vvs-virksomheder, der er medlem af TEKNIQ, er du dækket ind af TEKNIQs Garantiordning.


Dét giver dig tryghed som kunde.


Får du medhold i Ankenævnet for Tekniske Installationer, og opfylder installatøren ikke ankenævnets kendelse, indtræder TEKNIQs Garantiordning og dækker omkostninger ind til og med kr. 150.000 inkl. moms. Hvis installatøren har indbragt sagen for domstolene inden 4 uger efter afsigelsen af Ankenævnets kendelse, dækker garantiordningen fra det tidspunkt, hvor endelig dom foreligger, hvis installatøren ikke opfylder dommen.


Garantiordningen dækker, når virksomheden er medlem af TEKNIQ på det tidspunkt, hvor klagen modtages i Ankenævnet.


Garantiordningen dækker ikke i sager, hvor der klages over elinstallationsrapporter.


Et sikkert Valg,


til din opgave.Korinth El tilbyder følgende:


 

 

Alm. hus installation - Nybyg, ombyg og renovering

Industri installation

Landbrugs installation

Netværksinstallation

Belysning

Salg/levering og montering af hvidevarer

 

Korinth El samarbejder derudover med virksomheder indenfor

- reperation af hvidevare

- montering/service af varmepumper luft/luft samt luft/vand

Jens Baggesensvej 1

5600 Faaborg

Ring:

62 65 15 00

DIN GARANTI FOR TRYGHED

Email:

korinthel@gmail.com